Recommended if You Like
Abbush Zallaqaa Ali Birra Haacaaluu Hundessaa

Genres You Will Love
Moods: Mood: Upbeat World: African- East Hip-Hop/Rap: Alternative Hip Hop Jazz: African Jazz

By Location
Ethiopia

Addisuu Karrayyuu