Ha Thanh Lich Platinum | Truong Cu Tinh Xua Ha Thanh Lich Hoang Linh Duy Pham Cuong Manh Phat Trang Nhat Ngan Lam Y Van Ngo Thuy Mien Anh Viet Duc Huy Bach Nguyen Kim Tuan Khanh Trinh Cong Son Che Lan Ly Vu Nam Dan Ngoc Ca Nga My VI Quynh Giao Trong Huyen Oanh Nhu Dung Thai Truc

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Carrie Underwood Celine Dion Taylor Swift

More Artists From
United States - United States

Other Genres You Will Love
Pop: Asian Pop Country: Country Pop Moods: Featuring Guitar
There are no items in your wishlist.

Truong Cu Tinh Xua Ha Thanh Lich Hoang Linh Duy Pham Cuong Manh Phat Trang Nhat Ngan Lam Y Van Ngo Thuy Mien Anh Viet Duc Huy Bach Nguyen Kim Tuan Khanh Trinh Cong Son Che Lan Ly Vu Nam Dan Ngoc Ca Nga My VI Quynh Giao Trong Huyen Oanh Nhu Dung Thai Truc

by Ha Thanh Lich Platinum

Cuối cùng trung tâm Kim Cương không thể từ chối được sự đóng góp lớn lao trong việc nâng đỡ, việt khích lệ, sự sát cánh theo từng thực nghiệm và sự đồng phát triển bất cứ tư tưởng cải cách, quan điểm thử nghiệm, phong thái đổi mới được đề nghị . Trung Tâm Kim Cương đã tận dụng tất cả những ưu điểm của giọng ca thiên phú, Hà Thanh Lich tiếng hát Khôi nguyên, để minh họa tất cả những mầu sắc phức tạp của âm thanh của nhân loại, có thể phơi bầy ra ở bất cứ cực đoan nào chẳng hạn như trầm buồn như đáy biển hay đáy địa ngục hay cao vút và mảnh mai hoac cao vút và vũ bảo vân vân ... Bắt đầu từ những tác phẩm được đề ấn bản 2013 thời điểm khi kỹ sư âm thanh Becker và Đăng Quang đã xác định những tụ điểm trong kỹ thuật âm thanh thu thập được để dùng bảo tồn được độ trong sáng của những âm thanh tự nhiên được kiểm soát ở trình độ nghệ thuật của thế giới . Khi khả năng bảo toàn "conservation " toàn bộ nét tư nhiên tuyệt đẹp của tiếng hát Hà Thanh Lịch đã được những con người kỹ thuật xác nhận.
Genre: Pop: Asian Pop
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Sign up for the CD Baby Newsletter
Your email address will not be sold for any reason.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Truong Cu Tinh Xua E2013 Duy Khanh
Share this song!
X
5:45 $0.99
clip
2. Hoa No Ve Dem E2013 Manh Phat
Share this song!
X
5:51 $0.99
clip
3. Nhung Vong Tay Xuoi E2013 Nhat Ngan
Share this song!
X
5:25 $0.99
clip
4. Long Me E2013 Y Van
Share this song!
X
5:23 $0.99
clip
5. Tinh Khuc Buon V1 E2013 Ngo Thuy Mien
Share this song!
X
4:52 $0.99
clip
6. Buon Vuong Mat Ai E2013 Anh Viet
Share this song!
X
4:52 $0.99
clip
7. Dong Song Lo Dang E2013 Viet Anh
Share this song!
X
4:19 $0.99
clip
8. Mua Thu Ru Em E2013 Duc Huy
Share this song!
X
5:57 $0.99
clip
9. Bien Can V3 E2013 Nguyen Kim Tuan
Share this song!
X
3:54 $0.99
clip
10. Mua Thu Ve Tham Me E2013 Thanh Trang
Share this song!
X
5:43 $0.99
clip
11. Chiec La Thu Phai E2013 Trinh Cong Son
Share this song!
X
4:33 $0.99
clip
12. Ben Nhanh Song Mua [vocal 1997 E 2013] Hoang Linh Duy
Share this song!
X
5:14 $0.99
Available as MP3, MP3 320, and FLAC files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
Cuối cùng trung tâm Kim Cương không thể từ chối được sự đóng góp lớn lao trong việc nâng đỡ, việt khích lệ, sự sát cánh theo từng thực nghiệm và sự đồng phát triển bất cứ tư tưởng cải cách, quan điểm thử nghiệm, phong thái đổi mới được đề nghị . Trung Tâm Kim Cương đã tận dụng tất cả những ưu điểm của giọng ca thiên phú, Hà Thanh Lich tiếng hát Khôi nguyên, để minh họa tất cả những mầu sắc phức tạp của âm thanh của nhân loại, có thể phơi bầy ra ở bất cứ cực đoan nào chẳng hạn như trầm buồn như đáy biển hay đáy địa ngục hay cao vút và mảnh mai hoac cao vút và vũ bảo vân vân ... Bắt đầu từ những tác phẩm được đề ấn bản 2013 thời điểm khi kỹ sư âm thanh Becker và Đăng Quang đã xác định những tụ điểm trong kỹ thuật âm thanh thu thập được để dùng bảo tồn được độ trong sáng của những âm thanh tự nhiên được kiểm soát ở trình độ nghệ thuật của thế giới . Khi khả năng bảo toàn "conservation " toàn bộ nét tư nhiên tuyệt đẹp của tiếng hát Hà Thanh Lịch đã được những con người kỹ thuật xác nhận. Và, khi phòng kỹ thuật kiểm nghiệm lại tất cả mọi thông số và xác định được sự tái tạo có thể được và được Hà Thanh Lich theo sát một cách kiên nhẫn, thanh tra từng bước thí nghiệm của phân ban kỹ thuật, khẳng định nét tự nhiên nghệ thuật của giọng hát nàng đã được bảo toàn của những báo cáo và mẫu âm thanh do kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp cung cấp. Lúc nầy, trung tâm Kim Cương đã và đang có thể cười mĩm tuyên bố sự túm chắt được quyền lực trong tay trong thế tất thắng đã dàn ra, và ngày khải hoàn chỉ còn là yếu tố thời gian . " Chúng tôi đang đi những bước vững chắc cho ngày thắng lợi toàn bộ, ngày khải hoàn của trung tâm Kim Cương sẽ không xa, để dẫn dắt dân tộc Việt Nam ở thời đại mới, đi vào chung giòng âm nhạc nghệ thuật quốc tế", đó là lời nói của anh Hà Duy Sỹ, người chủ trương của trung tâm Kim Cương .

Những tác phẫm âm nhạc đề ấn bản 2014, chứng minh sự hoàn thiện ở mức độ nghê thuật nhất của những tác phẩm âm thanh âm nhạc nghệ thuật mà những tiêu chuẩn nghệ thuật Khôi nguyên được đạt đến bởi những con người có trí tuệ thượng đỉnh của dân tộc Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói riêng, được thông qua bằng thực nghiệm , khẳng định sự bảo toàn mức độ tự nhiên của tiếng hát Khôi nguyên . Những thực nghiệm chưng tỏ mối liên hệ những lý thuyết được phỏng đoán hiện thực và tư tưởng hoang tưởng có dự liệu " practical visionary thought " trong sự nghiên cứu và phát triển của phân ban kỹ thuật âm thanh âm nhạc, một lần nữa kết luận thế tất thắng đang hoàn hình rõ ra của tư tưởng nghệ thuật vị nghệ thuật trong âm nhạc nghệ thuật của trung tâm Kim Cương.

Sao Bắc Đẩu
12-18-2012

Read more...

Reviews


to write a review