Fanfarekorps Koninklijke Landmacht | Colour Harmonies

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Kamilló Lendvay Stephen Melillo Thomas Trachsel

More Artists From
Netherlands

Other Genres You Will Love
Classical: Band Music Classical: Contemporary Moods: Instrumental
There are no items in your wishlist.

Colour Harmonies

by Fanfarekorps Koninklijke Landmacht

Modern and contemporary music for Fanfare Band, all published by Stormworks® Europe. Played by the best Fanfare Band from The Netherlands, FKKL
Genre: Classical: Band Music
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Sign up for the CD Baby Newsletter
Your email address will not be sold for any reason.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. In a Cause Called Glorious
Share this song!
X
5:26 $0.99
clip
2. Hajj
Share this song!
X
8:27 $0.99
clip
3. Sax Fantasy
Share this song!
X
12:03 $3.50
clip
4. First Essay
Share this song!
X
8:27 $0.99
clip
5. Colour Harmonies: I. in a Blue Mood
Share this song!
X
6:14 $0.99
clip
6. Colour Harmonies: II. Alba
Share this song!
X
5:35 $0.99
clip
7. Colour Harmonies: III. Blues and Purples
Share this song!
X
3:29 $0.99
clip
8. Arcade
Share this song!
X
6:52 $0.99
clip
9. Die Insel
Share this song!
X
23:22 $3.50
clip
10. Concert for Fanfare Band: I. Allegro
Share this song!
X
6:56 $0.99
clip
11. Concert for Fanfare Band: II Andante Con Moto
Share this song!
X
6:43 $0.99
clip
12. Concert for Fanfare Band: III. Scherzo
Share this song!
X
3:46 $0.99
clip
13. Divertimento: I. Allegro Vehemente
Share this song!
X
3:12 $0.99
clip
14. Divertimento: II. Andante Teneramente
Share this song!
X
4:27 $0.99
clip
15. Divertimento: III. Presto Allagramente
Share this song!
X
2:18 $0.99
Available as MP3, MP3 320, and FLAC files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
IN A CAUSE CALLED GLORIOUS
In a Cause Called Glorious is door componist Stephen Melillo opgedragen aan de United State Military Academy Band, het oudste nog altijd actieve harmonie orkest in de USA dat zijn wortels heeft in de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Dit werk is speciaal opgedragen aan alle mannen en vrouwen die in het verleden en in het heden hun leven in dienst stellen van de vrijheid.”Glorious”! In a Cause Called Glorious is dus oorspronkelijk geschreven voor harmonie orkest en in opdracht van Stormworks® Europe (2008) door Harrie Janssen bewerkt voor fanfare.

HAJJ
Hajj is gecomponeerd in het laatste jaar van het 2e millennium door Stephen Melillo. Het is voor Melillo een ode aan alle gelovigen die elk jaar alle moslims over de hele wereld op dezelfde tijd. Dit maakt de Islam tot een wereldgodsdienst en de Umma tot een wereldgemeenschap. Alle bedevaartgangers zijn in het wit gekleed, als teken van eenheid, gelijkheid en reinheid in geloof. Door meer financiële mogelijkheden gaan steeds meer moslims op bedevaart, en vaker dan één keer. Hajj is door Jan Nellestijn bewerkt voor fanfare.

FIRST ESSAY
De Amerikaanse componist Samuel Barber (1910 – 1981), schreef 3 essays voor orkest, waarvan “First Essay” heden ten dage het meest bekend is. De wereldberoemde Italiaanse dirigent Arturo Toscanini was zeer gecharmeerd van dit werk.Het essay is een literair genre, waarvan bondigheid in de behandeling van een bepaald thema of onderwerp, het belangrijkste kenmerk is. Met zijn “First Essay” uit 1937, schiep Barber een muzikale tegenhanger van dit literaire fenomeen. Het werk is ééndelig van opzet. Een lyrisch, breed uitgesponnen thema opent de compositie. Hierop volgt – attacca - een lichtvoetig Scherzo, waarna een combinatie van beide gegevens volgt. Dit mondt uit in een laatste lyrische uitbarsting, het eigenlijke hoogtepunt van deze compositie, om vervolgens weg te ebben in een wegstervende, unisono slotnoot.

COLOUR HARMONIES
Op instigatie van de Sociéte St.Martin de Stein en in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, ontstond het uit 3 delen bestaande “Colour Harmonies”. De première van deze compositie vond plaats in november 2000 o.l.v. dirigent Frans Hendrix. In het 1e deel “In a Blue Mood” zijn invloeden bespeurbaar die afkomstig zijn uit de Minimal Music, een muzieksoort die tot het uiterste gereduceerd is. Het motief, waarmee de Hoorns en Buisklokken dit deel openen, vervult de functie van een z.g. kiemcel waarvan al het overige thematische materiaal van het 1e deel is afgeleid. De Malletgroep, waaronder Marimba, Vibrafoon, Buisklokken en Klokkenspel domineren het klankbeeld. Donkere wolken pakken zich samen in het 2e deel, om zo nu en dan ruimte te maken voor het witte licht: “Alba”. De inzet van de Saxofoongroep symboliseert dit licht. De meest intense schittering gaat uit van een passage in het midden van dit deel, waarin de trompetten het muzikale materiaal als het ware lanceren. Hierop volgt een zinderende climax. Het deel eindigt in duisternis. Een hamerende, ostinate ritmiek domineert in het laatste deel: “Blues and Purples”. Bijna iedere partituurbladzijde is van dit ritmische patroon doordrenkt. Als uitgangspunt voor het melodisch materiaal dient het interval van de kleine secunde en al snel voegt zich hierbij een tweede motief, dat opgebouwd is uit een grote secunde en een kleine terts. Na diverse enerverende ontwikkelingen van dit basismateriaal ontlaadt het werk zich in een climax, die voor de laatste keer verwijst naar de muzikale bouwstenen van dit deel.

ARCADE
Concertmars “Arcade” ontstond in opdracht van de Stichting voor Kunst en Cultuur van de provincie Gelderland. Dit ter gelegenheid van het twee jaarlijkse evenement “Monumenten in Muziek”, het muzikale evenement tijdens de “Monumentendag” in september. Het werk werd tegelijkertijd in première gebracht door 40 orkesten op verschillende locaties in Gelderland. De mars is in een niet – traditioneel idioom geschreven. Twee markante hoekdelen, waarin het koper domineert, omsluiten het lyrische Trio waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de saxofoongroep. Het bouwkundige begrip “Arcade” is verzinnebeeld in de grote melodische bogen, die als het ware de muzikale pijlers
overspannen. Met een spectaculair en orkestraal coda wordt het werk besloten.

DIE INSEL DES ZWEITEN GESICHTS
De compositie “Die Insel des zweiten Gesichts” is gebaseerd op de gelijknamige roman van Albert Vigoleis Thelen. In deze deels autobiografische roman, die speelt in de dertiger jaren van de vorige eeuw, worden de avonturen van Beatrice en Vigoleis op het eiland Mallorca beschreven. Met barokke, onuitputtelijke fabuleerkunst vertelt Thelen op schalkse wijze en met de gewisse ondergang van zijn helden voor ogen over smokkelaars, hoeren, dubieuze emigranten en gentlemen. Het tweetal blijft niets bespaard en wordt uiteindelijk gedwongen, op de vlucht voor generaal Franco, het eiland te verlaten. Een aantal significante momenten uit deze monumentale roman vormt het uitgangspunt voor de
compositie “Die Insel des zweiten Gesichts. Het werk opent met een impressie van de aankomst op Mallorca, om vervolgens het bedroefde gemoed van beide protagonisten te schilderen die vanwege een slechte tijding - een familielid ligt op sterven - hals over kop naar het eiland zijn afgereisd. De clowneske kant van Vigoleis’ karakter vinden we terug in het thema waarmee het allegro opent (3 Sopraansaxofoons unisono). Dit thema keert later in de compositie op
triomfale wijze terug, wanneer Vigoleis zijn tegenstanders te slim af is geweest en op het nippertje uit handen van de fascisten weet te blijven. Voor het zover is wordt onder meer een dollemanstocht door Palma (lopende bassen), de vrijzinnige dame Pilar (Harp, 5/4 maat) en de vlucht van het eiland (virtuoze mallets) verklankt. Het slot van de compositie biedt ons een blik in de diepere zieleroerselen van Vigoleis.

CONCERTO FOR FANFARE BAND
Het “Concerto for Fanfare Band” werd in 2003 gecomponeerd naar aanleiding van het project New Life On Stage, een initiatief van Muziekgroep Nederland. Doelstelling van dit project was het componeren voor blaasorkest een nieuwe impuls te geven. In het “Concerto for Fanfare Band” speelt de parameter kleur een prominente rol. Hiertoe is het Fanfare Orkest uitgebreid met instrumenten als een Harp, Contrabas en een groep van Mallets. Het eerste deel opent met een
‘inleiding’ waarin donkere kleuren de boventoon voeren. Tevens wordt een aantal bouwstenen voor het voetlicht gebracht, die verderop een belangrijke rol gaan spelen. Het hierop volgend ‘Allegro’ opent met een hoekig, marsachtig thema.
In contrast hiermee staat het lyrische thema dat hier op volgt. Deze twee gegevens bepalen in allerlei wisselwerkingen de muzikale inhoud van het 1e deel. Deel 2: Andante con moto bestaat uit een 3-delige structuur waarbij aan het slot naar een climax toegewerkt wordt. In het hart van dit deel voert een nostalgisch aandoend liedachtig gegeven, door de baritons gespeeld, de boventoon. Het 3e deel is een ‘Scherzo’. Drie thematische gegevens bestaande uit een stijgende drieklank breking, een roterend motief en een signaalachtige thematiek bepalen de inhoud van dit deel. Uiteindelijk jaagt dit deel zich zelf over de kop om te culmineren in een – in blaastechnisch opzicht – tour de force.

DIVERTIMENTO
Het divertimento, een genre dat aan het einde van de 17e eeuw zijn opwachting maakte in voornamelijk Italië en Duitsland, bestond aanvankelijk uit een verzameling (eerder gecomponeerde) verstrooïngsmuziek. Uitgangspunt hierbij was dat de muziek niet te moeilijk uitvoerbaar was en ongecompliceerd in zijn muzikale expressie. In dit ‘Divertimento’, is getracht het oorspronkelijk onderhoudende karakter van deze kunstvorm, te combineren met een wat ernstiger grondtoon. De compositie bestaat uit 3 delen. Deel 1, ‘Allegro Vehemente’, wordt gekenmerkt door obstinate ritmiek en een polyfone schrijfwijze. In contrast hiermee staat het 2e deel, ‘Adagio Teneramente’, dat lyrisch van karakter is. Het 3e deel is uitgelaten en burlesk. Basmarimba, koebellen, bongo’s, maracas en andersoortig slagwerk verlenen dit deel zijn exotische kleur.

HET FANFAREKORPS KONINKLIJKE LANDMACHT "BEREDEN WAPENS"
is een van de twee beroepsorkestenbinnen de Koninklijke Landmacht.Het orkest is na de laatste reorganisatie op 01-01-2005 in een nieuwe samenstelling van start gegaan. Het orkest bestaat uit 6 stafmedewerkers en 40 muzikanten en is samengesteld uit oud-leden van de Koninklijke Militaire Kapel, JohanWillem Friso Kapel, Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht. De muzikanten van dit orkest zijn alle afgestudeerd aan het conservatorium. De staf bestaat uit de commandant, dirigent en tamboer-maître/roadmanager alsmede een officemedewerker en twee tamboer/chauffeurs. De thuisbasis van het FKKLBW is de van Brederodekazerne in Vught.
Het FKKLBW verzorgt de muzikale ondersteuning van ceremoniële en protocollaire activiteiten binnen en buiten de landmacht zoals optredens voor het Koninklijk Huis, Prinsjesdag, beëdigingen, commando-overdrachten en herdenkingen. Daarnaast geeft het orkest concerten, zogenaamde relatie- of goodwillconcerten. Deze worden in de
regel door de militair commandant aangeboden aan de civiele bevolking in zijn regio om de goede contacten in stand
te houden. Verder neemt het orkest deel aan taptoes in binnen- en buitenland. Omdat het FKKLBW tevens de tradities
van het Korps Wielrijders handhaaft, verzorgt het orkest af en toe optredens op de fiets. Het Fanfarekorps streeft naar een zo breed mogelijk repertoire. Een concertprogramma bestaat uit klassieke bewerkingen, koraalmatige muziek, concertwerken, solowerken en marsmuziek. Het tweede deel is meestal een non-stop muziekprogramma met onder andere rock, jazz en popmuziek. Ook wordt er regelmatig gewerkt met solisten, al dan niet uit het orkest. Het orkest beschikt over drie verschillende ensembles die optreden bij recepties, feestavonden en diners: een saxofoonkwartet, koperkwintet en een combo. Naast militaire instanties kunnen ook civiele organisaties een optreden aanvragen van het
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht "Bereden Wapens".

TIJMEN BOTMA: Dirigent
(Eefde, 1962) begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompettist bij de plaatselijke harmonie en speelde al spoedig bij het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest onder leiding van Piebe Bakker. Hij studeerde vanaf 1979 de hoofdvakken trompet en directie aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Amsterdam. Naast zijn functie als chefdirigent van
het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens te Vught (een van de twee beroepsorkesten binnen de Koninklijke Landmacht) is Tijmen als hoofdvakdocent HaFaBra-directie aan het Prins Claus Conservatorium van Groningen verbonden, daarnaast dirigeert hij twee fanfare orkesten: het Gelders Fanfare Orkest en Psalm 150 – Dinxperlo. Met zijn orkesten heeft Tijmen diverse nationale titels binnengehaald en heeft hij vele CD- en radio-opnamen op zijn naam staan. Als gastdirigent werkt Tijmen Botma regelmatig met zowel beroeps- als amateur-orkesten.


Reviews


to write a review